De patiënt beslist

Centraal in het Planetree-zorgconcept staat een actieve en zelfstandige patiënt die - waar dat kan - zijn eigen keuzes maakt in zijn genezingsproces.

Dat begint al bij het eerste contact. Zo kunnen patiënten niet alleen aan de balie terecht voor het maken van een afspraak, maar is het bij enkele specialismen ook mogelijk via internet een afspraak te maken. Per specialisme is op internet ook aangegeven wat de wachttijden zijn.

Verder is de arts/behandelaar een coach in de keuzeprocessen, maar uiteindelijk is de patiënt de baas over zijn behandeling. Dit is allemaal geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).