Sterftecijfers HSMR en SMR's 2013

Het HagaZiekenhuis publiceert sinds 1 maart 2014 jaarlijks het sterftecijfer van het ziekenhuis en de sterftecijfers per aandoening. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht elk ziekenhuis de sterftecijfers bekend te maken.

Het HagaZiekenhuis heeft een Hospital Standardized Mortality Rate van 83 over 2013. Over de jaren 2011-2013 was het sterftecijfer van het HagaZiekenhuis 86.

Beide cijfers zijn significant lager dan het Nederlands gemiddelde. Als het cijfer lager is dan 100 (het landelijk gemiddelde), dan heeft het ziekenhuis minder sterfgevallen dan verwacht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt de berekening. Deze berekening is gemaakt met de gegevens van 87 Nederlandse ziekenhuizen.

Meer informatie sterftecijfers

Het sterftecijfer wordt berekend met een meetmodel: Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). Dat model geeft inzicht in het totale sterftecijfer van een ziekenhuis. Dit cijfer is de optelsom van de sterftecijfers per diagnosegroep (een groep van aandoeningen). Deze worden de Standardized Mortalilty Rates genoemd, de SMR's.

Over de jaren 2011-2013 heeft het HagaZiekenhuis zeven SMR's die significant lager zijn dan het Nederlands gemiddelde. Drie SMR's zijn significant hoger dan het Nederlands gemiddelde. Uit dossieronderzoek blijkt dat de oorzaak ligt in zaken waar het rekenmodel onvoldoende rekening mee houdt, zoals afspraken over palliatief beleid, reanimatie bij binnenkomst op de SEH met een acuut myocard infarct (waardoor de patiënt een grotere kans heeft om te overlijden dan patiënten die niet gereanimeerd zijn). Bij acuut myocard infarct bleek in 2011 het veld urgentie niet altijd goed gecodeerd te zijn. In latere jaren is daarop gecontroleerd.

De sterftecijfers zijn ongeschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De ziekenhuizen registreren hun gegevens namelijk verschillend. Het CBS werkt daarom met de ziekenhuizen aan een verbetering van de registratie.

De Consumentenbond publiceerde in 2013 een leeswijzer sterftecijfers.

•    Lees de sterftecijfers per aandoening over 2011-2013 (PDF) en in 2013 (PDF)
•    Consumentenbond: leeswijzer sterftecijfers

Contact

Algemeen
Locatie LeywegLocatie Leyweg - Spoedplein

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Juliana KinderziekenhuisZorgplein Westland

Telefoon(0174) 417 227

image_3006Meer informatie