Werkgroep Scholing Acute Zorg

In 2013 is de Werkgroep Scholing Acute Zorg opgericht door de Eenheid Acute Zorg van het HagaZiekenhuis. Het doel van de werkgroep is kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering van professionals die werken op Spoedeisende Hulp, Intensive Care en Acute Opname en Diagnose afdelingen bij de ziekenhuizen in de regio Haaglanden.

Om dit doel te bereiken organiseert de werkgroep regelmatig refereeravonden.

Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten van deze werkgroep. Naast de agenda met klinische lessen, refereeravonden en symposia, treft u ook de inhoud van eerdere presentaties.