Alle tekst en afbeeldingen op de websites van het HagaZiekenhuis zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van het HagaZiekenhuis. Verspreiding aan derden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Communicatie van het HagaZiekenhuis.