Vragenlijst over uw gezondheid

Voor uw operatie ontvangt u een vragenlijst over uw gezondheid. Deze vult u in op ons patiëntportaal MijnHaga. Aan het begin van de vragenlijst ziet u een kort filmpje met een uitleg over de anesthesietechniek die krijgt. Aan de hand van uw antwoorden wordt bepaald of een extra afspraak nodig is. Er zijn 3 mogelijkheden:
  • er is geen extra afspraak nodig;
  • u krijgt een telefonische afspraak;
  • u krijgt een extra afspraak in het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek.

Wilt u zelf graag een afspraak? Dan kunt u dit aan het einde van de vragenlijst altijd aangeven.

Preoperatief spreekuur Anesthesie

Is op basis van uw antwoorden op de vragenlijst extra onderzoek nodig? Of heeft u aangegeven dat u zelf graag een afspraak wilt? Dan ontvangt u een uitnodiging voor het preoperatief spreekuur Anesthesie (POSA). De anesthesioloog bepaalt of dit een telefonische afspraak is, of een persoonlijke afspraak in het ziekenhuis. Een medewerker van de polikliniek plant deze afspraak. 

Tijdens de afspraak onderzoekt de anesthesioloog, een anesthesioloog in opleiding, of een physician assistent of de verdoving (anesthesie) veilig is voor u. Heeft u vragen? Dan kunt u die uiteraard stellen.

Voor de operatie

Vlak voor de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog die u de verdoving zal geven. U krijgt dan nog kort uitleg over de gang van zaken rond de anesthesie en kunt dan nog eventuele vragen stellen.

Het kan zijn dat u tijdens de operatie een andere anesthesioloog treft dan bij het preoperatief spreekuur..