De anesthesioloog bereidt de operatie goed met u voor tijdens het preoperatief spreekuur. Hier wordt onderzocht of verdoving (anesthesie) veilig is voor u. In overleg met u wordt bepaald welke vorm van anesthesie u krijgt.

Preoperatief spreekuur in het HagaZiekenhuis

Voor de afspraak neemt een apothekersassistente de medicijnen die u eventueel gebruikt door, en zet deze in uw medisch dossier. Een doktersassistente doet vervolgens een kort vooronderzoek. Zij neemt onder andere uw antwoorden op de vragenlijst kort met u door. Het is belangrijk dat u doorgeeft wat volgens u van belang kan zijn. Bijvoorbeeld of u allergisch bent voor bepaalde stoffen..

Bezoek aan de anesthesioloog

Hierna bezoekt u een anesthesioloog, een anesthesioloog in opleiding, of een physician assistent. Deze onderzoekt u lichamelijk en gaat na of anesthesie veilig is voor u. Na dit onderzoek bepaalt de anesthesioloog of physician assistent in overleg met u de best passende verdoving.

Vlak voor de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog die u de verdoving zal geven. U krijgt dan nog kort uitleg over de gang van zaken rond de anesthesie en kunt dan nog eventuele vragen stellen.

Het kan zijn dat u tijdens de operatie een andere anesthesioloog treft dan bij het preoperatief spreekuur..