Voor u als patiënt is het fijn als u niet voor elke meting en controle naar het ziekenhuis hoeft. Daarom investeert het Hart en Longcentrum van het HagaZiekenhuis veel in e-health. Daarmee kunnen we op afstand controleren hoe het met u en uw hart gaat. 

Zo werkt de hartfalenpoli met 'telemonitoring'. Patiënten meten thuis zelf bijvoorbeeld hun bloeddruk, hartslag en gewicht. De verpleegkundig specialist kan hierdoor zien hoe het met u gaat. Aan de hand van de gegevens kan bijvoorbeeld de medicatie worden aangepast.En als dat nodig is overlegt de verpleegkundig specialist met de cardioloog. Zo kan een opname in het ziekenhuis worden voorkomen.

Met deze telemonitoring verbeteren we de kwaliteit van leven van de patiënt. De patiënt heeft meer controle over zijn ziekte en voelt zich veiliger. En voor het ziekenhuis verbetert het onze kwaliteit van zorg. Het maakt onze zorg bovendien doelmatiger.