Als uw hart het bloed minder krachtig rondpompt, wordt u sneller moe en/of kortademig als u zich inspant. Dit noemen we hartfalen. Hartfalen behandelen we met medicijnen. Ook is het belangrijk uw leefstijl aan te passen. De Hartfalenpoli is speciaal voor patiënten met hartfalenklachten. U krijgt hier extra informatie, advies en controles.

Zorg bij hartfalen in het HagaZiekenhuis

Op de Hartfalenpoli in het Hart Long Centrum vindt u onze gespecialiseerde verpleegkundige. U blijft onder controle bij uw cardioloog, maar via de poli houden we u extra goed in de gaten. We gebruiken daarbij de nieuwste ontwikkelingen, zoals e-health. Zo kunt u ook thuis uw bloeddruk of hartslag meten. De hartfalenverpleegkundige kijkt dan op afstand mee. Als dat nodig is, schakelt de verpleegkundige de cardioloog in of past uw medicijnen aan. Dit voorkomt vaak een spoedopname in het ziekenhuis. De Hartfalenpoli geeft veel patiënten dan ook een veilig gevoel.