Uw eerste polikliniekbezoek

Tijdens uw eerste polikliniekbezoek begeleidt de CF-consulent u. Uw eerste afspraak verloopt zo:

 • Als u in het ziekenhuis aankomt, belt u de CF consulent. Het telefoonnummer is (070) 210 3467.
 • U krijgt een longfunctie onderzoek en er wordt een sputumkweek afgenomen.
 • De CF consulente haalt brengt u naar de kamer van de arts.
 • Aansluitend heeft u een gesprek met de CF-consulent.

Tijdens het gesprek met de arts en de CF-consulent kunt u ook al uw vragen stellen.

Vervolgbezoek aan de polikliniek

 • Heeft u naast uw afspraak op de CF-poli ook een bloedonderzoek, röntgenonderzoek of een afspraak bij een ander specialisme? Meld u dan aan bij de aanmeldzuil.
 • Heeft u alleen een afspraak op de CF-poli? Dan hoeft u zich niet aan te melden
 • Ga naar de afgesproken longfunctiekamer. Route B1.2 - Longziekten polikliniek, kamers 36, 38, 40 of 41.
 • U krijgt een longfunctie-onderzoek en er wordt een sputumkweek afgenomen.
 • Uw arts komt op afgesproken tijd naar de longfunctiekamer.
 • Voor of na het gesprek met de arts komt ook de CF-consulent bij u langs.

Veelvoorkomende onderzoeken tijdens een polikliniekafspraak zijn:

 • wegen;
 • controle van uw vernevelaar: welke gebruikt u? Doet de vernevelaar het nog goed?
 • controle van uw gebruik van diëetvoeding;
 • heeft u diabetes, regelmatig een hoge bloeddruk of gebruikt u het medicijn Orkambi? Dan wordt ook uw bloeddruk gecontroleerd. 

Heeft u diabetes? Dan vinden ook regelmatig de volgende onderzoeken plaats:

 • controle van insuline gebruik;
 • controle van bloedsuikers;
 • controle van de plekken waar u insuline spuit.

Jaarlijks groot onderzoek

1 keer per jaar vindt er 'groot onderzoek' plaats. Dit bestaat uit de volgende onderzoeken:

 • Uitgebreid bloedonderzoek.
 • Heeft u geen diabetes, maar bent u wel pancreasinsufficiënt? Dan wordt ook een glucose tolerantie test (OGTT) gedaan. Om te beginnen wordt uw bloedsuiker bepaald. Daarna krijgt u een drank van 200ml, met daarin 75 gram glucose. Na 1 uur wordt uw bloedsuiker opnieuw bepaald. Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
 • Was een eerdere OGTT test afwijkend? Dan wordt ook een sensormeting uitgevoerd.

Heeft u diabetes? Dan worden ook de volgende onderzoeken gedaan:

 • Urineonderzoek op micro-albumine.
 • Elke 2 jaar controle door de oogarts.

Verder bekijkt uw arts of bij u de volgende onderzoeken noodzakelijk zijn:

 • X-Thorax
 • CT-scan
 • Echo van de buik
 • Meting van de botdichtheid (Dexascan)