Uw huisarts of specialist verwijst u voor onderzoek of behandeling bij diabetes door naar onze Diabetes Polikliniek. Diabetes mellitus (suikerziekte) is 1 van de meest voorkomende ziekten van de stofwisseling. Het suikergehalte (glucosewaarde) in uw bloed wordt dan niet goed geregeld. Dit komt door een tekort aan het hormoon insuline. De behandeling van diabetes krijgt u dan ook bij het specialisme Endocrinologie.   

Diabetes Polikliniek in het HagaZiekenhuis

Het HagaZiekenhuis heeft 2 diabetesteams: op locatie Leyweg en op locatie Sportlaan. In deze teams werkt de internist samen met de diabetesverpleegkundige en de diëtiste. Dat betekent niet alleen de juiste medische zorg, maar ook hulp bij het leren omgaan met diabetes. En advies over voeding en beweging. Als dat nodig is zijn de lijnen met bijvoorbeeld de oogarts ook kort. Zo kunnen we snel inspringen op andere klachten die vaak voorkomen bij diabetes.