Heeft u een hartinfarct, stentplaatsing of openhartoperatie gehad? Dan is een goed herstel erg belangrijk. De fysiotherapeuten van de vakgroep Hart- en Vaatziekten zijn betrokken bij de behandeling van patiënten op de afdeling Cardiologie, Cardiochirurgie of Intensive Care (IC). Zij geven hart fysiotherapie en hartrevalidatie. Uw cardioloog geeft aan wanneer de fysiotherapie kan starten. 

Fysiotherapie bij hart- en vaatziekten en intensive care in het HagaZiekenhuis

De fysiotherapeuten ondersteunen bij verschillende behandelingen en onderzoeken. Namelijk:

Cardiologie

Als u problemen heeft met bewegen of met de ademhaling, vraagt de cardioloog de fysiotherapeut om ondersteuning. De fysiotherapeut geeft u een oefenprogramma of advies zodat u weer zelfstandig kunt bewegen.

Cardiochirurgie

Moet u een hartoperatie ondergaan? Dan wordt u altijd voorgelicht door een van onze fysiotherapeuten. Ook na de operatie staat de fysiotherapeut voor u klaar.  Samen met u werken we aan het opbouwen van uw conditie.

Hartrevalidatie

Een hartoperatie, hartaanval of een langdurige ziekte als hartfalen kan zorgen voor lichamelijke klachten. U kunt bijvoorbeeld erg vermoeid of benauwd zijn. Maar het kan u ook bang of onzeker maken. Wilt u weer fit worden? En vertrouwen krijgen in uw lichaam? Dan staat het hartrevalidatieteam van het HagaZiekenhuis voor u klaar. Dit team bestaat uit een:

  • Revalidatiearts
  • Fysiotherapeut & Bewegingsagoog
  • Psycholoog
  • Maatschappelijk werker
  • Cardioloog
  • Verpleegkundig specialist

De specialisten uit het hartrevalidatieteam werken samen aan een behandelprogramma. Als het nodig is, overleggen zij hiervoor met uw cardioloog.

In sommige gevallen is hartrevalidatie in het HagaZiekenhuis niet mogelijk. In dat geval wordt u geholpen door onze specialisten en de experts van Basalt Revalidatie.

Intensive care

Bent u op de Intensive Care opgenomen met (dreigende) ademhalingsfalen (respiratoire insufficiëntie)? Dan wordt u behandeld door een fysiotherapeut. Het is belangrijk dat uw gewrichten beweeglijk blijven. En dat uw spierkracht verbeterd of hetzelfde blijft. Daarom krijgt u hier oefeningen voor. De fysiotherapeut geeft u ook ademhalingsoefeningen.