Het Sikkelcelcentrum is een onderdeel van de afdeling Hematologie in het HagaZiekenhuis. Hier behandelen wij verschillende vormen van erfelijke bloedarmoede, zoals sikkelcelziekte en thalassemie. Samen heten deze ziektes hemoglobinopathie. Omdat wij veel ervaring hebben, komen patiënten uit de hele regio naar ons behandelcentrum.

Behandeling in het Sikkelcelcentrum van het HagaZiekenhuis

Wij zetten ons iedere dag in om de (preventieve) zorg rond deze ziekten steeds verder te verbeteren. Omdat sikkelcelziekte erfelijk is, besteden wij ook veel aandacht aan goede voorlichting. Zo geven wij dragers van de ziekte, patiënten en hun kinderen begrijpelijke informatie. Bijvoorbeeld over de kans om de ziekte te ontwikkelen, risico’s, gevolgen van de ziekte en het voorkomen van de ziekte.

Behandelteam in het Sikkelcelcentrum

Verschillende professionals werken met elkaar samen voor uw zorg. Zoals een kinderarts, een hematoloog en een sikkelcel- en thalassemie verpleegkundige. Heeft u meer zorg nodig? Dan betrekken wij ook andere specialismen bij uw zorg