Veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over het coronavirus/COVID-19

Op de website van het RIVM staat de laatste informatie over ziekteverschijnselen en testen.

Twijfelt u of u het coronavirus/COVID-19 heeft? Dan belt u uw huisarts. Bel de verloskundige voor advies als u hem of haar wil bezoeken. 

Hier is nog niet veel over bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer kans hebben om het coronavirus/COVID-19 te krijgen. We weten niet zeker of een zwangere vrouw met het coronavirus/COVID-19 andere klachten heeft dan een vrouw die niet zwanger is. Bij andere virale infecties is dat wel het geval. Zwangere vrouwen hebben dan meer kans op longproblemen.

Tot nu toe zijn er geen berichten dat een moeder haar ongeboren baby via een directe overdracht (verticale transmissie) heeft besmet tijdens de zwangerschap of de bevalling. Het virus is ook niet gevonden in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding.

Een moeder kan haar kind wel besmetten op de ‘normale manier’: van mens-op-mens (horizontale transmissie).

Hier is weinig over bekend. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat vrouwen met het coronavirus/COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies.

Er lijkt wel meer vroeggeboorte te zijn bij vrouwen met het coronavirus/COVID-19. Het is niet duidelijk of dit spontaan is. Of dat de baby om medische redenen eerder geboren moet worden.

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking van de foetus (cardiotocogram, CTG). Als de infectie meer dan 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Het coronavirus/COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Wel is het advies om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.


In het Haga Juliana Geboortecentrum mag de partner of 1 andere persoon de hele dag aanwezig zijn.
Hier gelden de volgende uitzonderingen:

  • Heeft de partner of naaste koorts of klachten aan de luchtwegen? Dan mag deze alleen tijdens de bevalling aanwezig zijn en is verplicht een chirurgisch mondmasker te dragen.
  • Heeft de zwangere koorts of klachten aan de luchtwegen? Dan mag de partner alleen tijdens en na de bevalling aanwezig zijn en is verplicht een chirurgisch mondmasker tedragen.
  • Is bij de zwangere COVID-19 aangetoond? Dan mag de partner bij een keizersnede niet mee naar operatiekamer