verdachte plekjes poli

Het aantal gevallen van huidkanker is de laatste decennia sterk gestegen en stijgt nog steeds. Er bestaan verschillende vormen van huidkanker en voorstadia daarvan. De meest voorkomende vorm van huidkanker is het basaalcelcarcinoom. Deze vorm is goed te behandelen als deze op tijd wordt ontdekt. Verder bestaan er nog het plaveiselcelcarcinoom en de meest agressieve vorm, het melanoom, ook wel kwaadaardige moedervlek genoemd. Voor al deze vormen van huidkanker geldt dat vroege opsporing en behandeling belangrijk is.

De dermatologen van Huidkliniek HagaZiekenhuis Zoetermeer behandelen naast mensen met huidkanker ook veel voorstadia van huidkanker. De bekendste vorm hiervan is de aktinische keratose. Kijk voor meer informatie over bovenstaande vormen van huidkanker op www.huidziekten.nl. Wilt u meer weten over het voorkomen van huidmelanomen door zonlicht? kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Vernereologie.

Heeft u een verdacht plekje dat u niet helemaal vertrouwt? Gaat u dan naar de huisarts voor een doorverwijzing naar onze polikliniek voor verdachte plekjes. Hier kunnen wij u snel onderzoeken en bepalen of het plekje werkelijk verdacht is. Als een behandeling of verder onderzoek nodig is, dan kunnen we deze direct starten. Na verwijzing door uw huisarts staan onze specialisten op dinsdag- en woensdagochtend voor u klaar om verdachte plekjes te onderzoeken.

Huidkanker is in de meeste gevallen goed te behandelen. Alle dermatologen in de Huidkliniek HagaZiekenhuis Zoetermeer beschikken over ruime kennis op dit gebied. En de kliniek beschikt over de modernste technieken voor de behandeling. Bij de behandeling werken de dermatologen nauw samen met plastisch chirurgen, KNO-artsen en algemeen chirurgen van het HagaZiekenhuis.

De plastisch chirurg en de KNO-arts hebben wekelijks spreekuur in de Huidkliniek.