HagaRadar

Hoe is de zorg in ons ziekenhuis? Niemand weet dat beter dan onze patiënten. Daarom vragen afdelingen in ons ziekenhuis onze patiënten regelmatig mee te doen aan de HagaRadar. Wat vonden ze goed? Wat kon beter?

De antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn direct zichtbaar op de afdeling. Voorstellen voor verbeteringen kunnen zo snel worden opgepakt door het team.

Daarnaast vragen we de patiënten in de HagaRadar onze zorg een rapportcijfer te geven. En we vragen onze patiënten of zij de polikliniek die zij hebben bezocht zouden aanbevelen aan anderen met vergelijkbare gezondheidsproblemen. Ze kunnen dit aangeven met een cijfer van 0 (zeker niet aanbevelen) tot en met 10 (zeker wel aanbevelen). Met deze cijfers berekenen we de Netto Promotor Score (NPS). Deze NPS kan variëren tussen -100 en +100.

Hieronder staan de scores van de deze afdeling. Klik hier voor meer informatie over de HagaRadar.

  • Rapportcijfer

    ( respondenten)

    Onze poliklinische patiënten gaven dit specialisme het afgelopen kwartaal dit cijfer. Wij streven naar een cijfer hoger dan 8. Klik hier voor meer informatie.

  • Netto Promotor Score (NPS)

    ( respondenten)

    Dit is de NPS van dit specialisme in het afgelopen kwartaal. De NPS kan variëren tussen -100 en +100. Wij streven naar een score hoger dan 40. Klik hier voor meer informatie.