Logopedie tijdens een ziekenhuisopname (klinische logopedie)

Bent u opgenomen in het HagaZiekenhuis, op een verpleegafdeling of op de Intensive Care? Dan kan uw behandelaar de afdeling Logopedie inschakelen bij stoornissen op gebied van stem, spraak, taal en slikken. Deze problemen met de mondfuncties kunnen ontstaan na een beroerte, neurodegeneratieve ziekten, spierziekten, reumatische aandoeningen, of bij verstandelijke of motorische beperkingen. Ook kanker in de mond of keel, en longziekten zoals COPD kunnen oorzaak zijn van problemen met de mondfuncties. Op de Intensive Care bieden de logopedisten ondersteuning bij slikproblemen die kunnen ontstaan bij een tracheacanule of langdurige beademing.

Logopedie wanneer u het ziekenhuis verlaat (logopedie na ontslag uit het ziekenhuis)

Mag u het ziekenhuis verlaten, maar heeft u nog verdere logopedische ondersteuning nodig? Dan verwijzen we u naar een logopedist of logopediepraktijk bij u in de buurt. Na de ziekenhuisopname, maakt u zelf een afspraak bij die logopedist. U ontvangt bij het verlaten van het ziekenhuis een overdrachtsbrief, verwijzing en alle informatie over hoe u een afspraak kunt maken bij een eerstelijns logopediepraktijk.