Wetenschappelijk onderzoek

Naast onze patiëntenzorg doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek in het HagaZiekenhuis. Hier leren we veel van en met de resultaten kunnen we onze zorg  verder verbeteren. Vaak gaat het om medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Bijvoorbeeld voor het testen van een nieuw medicijn of een nieuwe behandelmethode.  

Voor elk onderzoek hebben we goedkeuring nodig, zowel van de toezichthoudende organisaties als van de patiënten die mee willen doen. Wij benaderen vaak patiënten met de vraag om mee te doen. U kunt ook uzelf aanmelden.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, bespreek dit dan met uw behandelaar.

Actueel onderzoek

Op dit moment loopt een zogenaamde LORD-studie. Hierin doen we onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met laag risico Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS). Onderzocht wordt of de standaardbehandeling bij laag risico DCIS veilig weggelaten kan worden. Lees meer op kanker.nl of lees de flyer LORD studie

Meer weten?

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek in het HagaZiekenhuis staat op deze pagina: Wetenschappelijk onderzoek HagaZiekenhuis Den Haag