Het coronavirus (COVID-19) kan zorgen voor vervelende klachten aan de luchtwegen. Hoesten bijvoorbeeld. Maar ook keelpijn, neusverkoudheid en kortademigheid. De meeste mensen krijgen ook koorts en andere klachten zoals spierpijn. Minder dan 5% van de patiënten krijgt last van misselijkheid, overgeven en diarree.

Ongeveer 80% van de coronapatiënten knapt snel weer op. Meestal is dit al na een paar dagen tot een week. Bij zo’n 15% van de patiënten zijn de klachten ernstiger. Een opname in het ziekenhuis is dan nodig.

Coronavirus bij een chronische darm- of leveraandoening

Heeft u een chronische darmaandoening, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa? Of heeft u een chronische leveraandoening zoals auto-immuunhepatitis? Dan gebruikt u misschien medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. In het onderstaande overzicht vindt u informatie over het coronavirus in combinatie met uw aandoening en/of medicatie.

Let op: de adviezen gelden NIET voor patiënten die alleen mesalazine (salofalk/ pentasa/ asacol/ mezavant/ yaldigo) en/ of ursodeoxycholzuur (ursochol/ ursofalk) gebruiken. Deze medicijnen onderdrukken het immuunsysteem niet.

Er is geen groter risico om het Coronavirus op te lopen. Zo zijn er bijvoorbeeld in China nog geen patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn beschreven, die ziek zijn geworden ten gevolge van het Coronavirus.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig. Klik op deze link voor tips van het RIVM.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze vervolgens gelijk weg
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Ga zo min mogelijk naar plaatsen waar veel mensen zijn
 • Voorkom contact met mensen die hoesten, niezen, of koorts hebben. Dit geldt ook voor naaste familieleden
 • Werk thuis als dat mogelijk is
 • Reis niet met het openbaar vervoer. De taxi is geen probleem
 • Laat boodschappen bezorgen

Oudere patiënten (70 jaar en ouder) en alle patiënten die andere aandoeningen hebben, waarvoor ze chronisch medicijnen moeten gebruiken (dit zijn alle patiënten die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepvaccinatie), hebben een groter risico dat ze ernstig ziek worden van het Coronavirus. Hier vallen patiënten met een chronisch darmaandoening zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, en auto-immuunhepatitis dus ook onder. Het is echter belangrijk om te beseffen, dat ook van deze groep het merendeel van de patiënten (ten minste 80%) weer geneest van het Coronavirus.

Nee, tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat het Coronavirus kan leiden tot een opvlamming.

Nee, u heeft geen grotere kans dan andere mensen om het Coronavirus te krijgen. Patiënten die medicijnen gebruiken die het immuunsysteem onderdrukken hebben wel een groter risico dat zij zieker worden van het Coronavirus dan iemand die deze medicatie niet gebruikt. Ook voor u geldt echter dat de kans het grootst is dat het alleen milde klachten geeft.

Let op: medicijnen zoals mesalazine (salofalk/ pentasa/ asacol/ mezavant/ yaldigo) en ursodeoxycholzuur (ursochol/ ursofalk) onderdrukken het immuunsysteem niet. Patiënten die deze medicijnen gebruiken hebben geen groter risico dat zij ernstig ziek worden van het Coronavirus.

Het Coronavirus geeft met name klachten van de luchtwegen zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid en kortademigheid. De meeste mensen krijgen ook koorts en andere klachten zoals spierpijn. Slechts een klein aantal patiënten (< 5%) krijgt klachten van misselijkheid, overgeven en diarree.

U hoeft niet te stoppen met de medicatie als u deze klachten heeft. Voor de meeste medicatie geldt namelijk dat het enkele weken duurt, voordat het medicijn is uitgewerkt. Tegen die tijd bent u waarschijnlijk al weer genezen van het Coronavirus. Daarnaast kan het stoppen van de medicatie leiden tot het een opvlamming van de darm- of leveraandoening. Ook dit kan nadelig zijn, als u het Coronavirus krijgt.

Als u klachten heeft, dan kan het wel de volgende zaken betekenen voor uw behandeling:

 • Als u prednison gebruikt (meer dan 10 mg per dag), dan moet u bij klachten contact opnemen met de polikliniek, en kan u samen met uw dokter besluiten om dit sneller af te bouwen.
 • Als u wordt behandeld met infusen of onderhuidse injecties  (zoals infliximab (Inflectra/ Remicade), vedolizumab (Entyvio), adalimumab (Humira), metothrexaat of ustekinumab (Stelara)), dan moet u bij klachten contact opnemen met de polikliniek, en kan u samen met uw dokter besluiten om het infuus twee weken uit te stellen tot uw klachten voorbij zijn. Dit is met name bedoeld te voorkomen dat het Coronavirus verspreid raakt in het ziekenhuis.

Wat betekent dit nu voor mijn medicatie?

 • Infliximab (Inflectra, Remicade): Doorgaan met gebruik indien geen klachten. Contact opnemen met de polikliniek indien u klachten heeft.
 • Adalumimab (Humira): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Golimumab (Simponi): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Prednison: Doorgaan met gebruik indien geen klachten. Overleg met uw behandelend arts of u versneld kunt afbouwen, indien u wel klachten heeft en meer dan 10mg per dag gebruikt.
 • Budesonide (Budenofalk/ Entocort/ Cortiment/ Jorveza): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Methotrexaat (Metoject): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Tioguanine (Lanvis, Thiosix): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Mercaptopurine (Puri-Nethol): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Azathioprine (Azafalk, Imuran): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Vedolizumab (Entyvio): Doorgaan met gebruik indien geen klachten. Contact opnemen met de polikliniek indien u klachten heeft.
 • Ustekinumab (Stelara): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten. Contact opnemen met de polikliniek indien u klachten heeft (alleen als u de eerste gift via het infuus op de dagbehandeling krijgt).
 • Tofacitinib (Xeljanz): Doorgaan met gebruik, ook bij milde klachten.
 • Mesalazine (salofalk/ pentasa/ asacol/ mezavant/ yaldigo): Doorgaan met gebruik, ook bij klachten. Dit medicijn onderdrukt het immuunsysteem niet en u heeft geen groter risico om ernstig ziek te worden door het Coronavirus.
 • Ursodeoxycholzuur (ursochol/ ursofalk): Doorgaan met gebruik, ook bij klachten. Dit medicijn onderdrukt het immuunsysteem niet en u heeft geen groter risico om ernstig ziek te worden door het Coronavirus.

Afspraken op de polikliniek worden zoveel mogelijk omgezet naar een telefonische afspraak. Als we u echt moeten zien op de polikliniek, dan kan dat natuurlijk. U zal dan eerst telefonisch overleg hebben met een MDL-arts of MDL-verpleegkundige.

Alle geplande darmonderzoeken zijn tot nader order uitgesteld. Als het vanwege bijvoorbeeld een opvlamming toch nodig is om een darmonderzoek te verrichten, dan kan dat natuurlijk. U zal dan eerst telefonisch overleg hebben met een MDL-arts of MDL-verpleegkundige.

Uw afspraken voor het krijgen van Infliximab, Vedolizumab of Ustekinumab op de Dag Infusietherapie afdeling gaan gewoon door. Als u echter klachten heeft, dan moet u contact opnemen met de polikliniek. Het kan zijn dat het infuus twee weken wordt uitgesteld tot uw klachten voorbij zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met uw arts.

Neemt contact op indien u:

 • Koorts heeft: u lichaamstemperatuur is meer dan 38.0 graden
 • Koortsig gevoel heeft. Neem dan wel altijd u lichaamstemperatuur op
 • Verkoudheidsklachten heeft EN koorts/ een koortsig gevoel
 • Verkoudheidsklachten heeft EN prednison meer dan 10 mg per dag gebruikt of wordt behandeld met infusen zoals Infliximab (Inflectra, Remicade), Vedolizumab (Entyvio) of Ustekinumab (Stelara)

Met de MDL-arts of MDL-verpleegkundige kunt u vervolgens besluiten om:

 • Het thuis nog even aan te zien. Er zal dan na drie dagen telefonisch contact zijn met de MDL-verpleegkundige.
 • Contact op te nemen met de GGD of u getest moet worden.
 • Toch naar het ziekenhuis te komen om te kijken of er een andere verklaring voor uw klachten is

Indien u klachten heeft en mesalazine of ursodeoxycholzuur gebruikt, dan hoeft u niet contact op te nemen, en kunt u overleggen met uw eigen huisarts. Deze medicijnen onderdrukken het afweersysteem namelijk niet.

Deze informatie is op 16 maart 2020 opgesteld door het MDL-team op basis van de actuele inzichten. De informatie kan aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.