Een goede voorbereiding op uw afspraak in het ziekenhuis is belangrijk. Met behulp van de volgende tips is het makkelijker de informatie te krijgen die nodig is om zelf een juiste beslissing te nemen over het voorgestelde onderzoek, de behandeling of medicatie.

Voorbereiding op uw gesprek

  • Bedenk welke onderwerpen u wilt bespreken
  • Bedenk wat u wil vragen/waar u hulp bij wil
  • Schrijf uw vragen op