Implantaten (kunstwortels) kunnen helpen om een kunstgebit op zijn plek te houden. Ook kan een implantaat een of meerdere tanden en kiezen vervangen als deze verloren zijn gegaan. Soms is een voorbereidende behandeling nodig. We maken uw kaak dan geschikt om er implantanten in te plaatsen. Dit doen we met zogenaamde botopbouw. Binnen het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) noemen we dit pre-prothetische chirurgie.

Implantologie en pre-prothetische chirurgie

Uw tandarts verwijst u voor het plaatsen van een implantaat door naar de MKA-chirurg van het HagaZiekenhuis. Samen met u kijken we welke behandeling nodig is voor het plaatsen van het implantaat. Wij zorgen niet alleen voor een goed eindresultaat, maar ook voor een goede begeleiding tijdens de behandeling.