Afspraken

U mag op zijn laatst 24 uur van tevoren uw afspraak annuleren of verzetten. 

Wegblijftarief

U betaalt een wegblijftarief van €45,- als u te laat afbelt of helemaal niets laat weten.
 

Dit doet u telefonisch bij de polikliniek waar uw afspraak is. Het telefoonnummer vindt u in uw afspraakbevestiging, de herinnerings-sms of op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen.

U kunt uw afspraak niet verzetten of annuleren door:

  • een antwoord te sturen op de afspraakbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen;
  • een bericht te sturen via sociale media.

 

Voor een afspraak met een specialist heeft u bijna altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee of verwijst u online door via ZorgDomein.

Bij een klein aantal specialismen kunt u alleen terecht als u al patiënt bent in het HagaZiekenhuis. Dit geldt o.a. voor Fysiotherapie, Neuropsychologie, Medisch Maatschappelijk Werk en Diëtetiek. Alleen uw arts in het HagaZiekenhuis kan u naar deze specialismen verwijzen.

U kunt een afspraak maken via de telefoon of aan de balie van het specialisme. U vindt het telefoonnummer op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen. Bij een aantal specialismen kunt u ook online een afspraak maken. Dat doet u via het patiëntportaal. Dit portaal is beveiligd met DigiD.

De bevestiging van uw afspraak sturen wij via e-mail. Hierdoor bent u sneller op de hoogte als uw afspraak verandert. Alleen als wij geen e-mailadres hebben, sturen wij de bevestiging via de post. Het is dus belangrijk dat wij uw juiste e-mailadres hebben. U kunt uw e-mailadres doorgeven of wijzigen via het patiëntportaal MijnHaga

Een afspraakbevestiging per e-mail is sneller. U bent dus eerder op de hoogte. Het is bovendien duurzamer en goedkoper.

Ja, dit kan. Geef dit door aan bij de polikliniek waar u een afspraak heeft. U kunt het ook doorgeven bij de inschrijfbalie.

E-mail is niet een veilig communicatiemiddel. Om uw privacy te beschermen mogen wij alleen algemene gegevens van uw afspraak via e-mail versturen. Daarom staan alleen de datum en het tijdstip van uw afspraak in de bevestiging die u via e-mail ontvangt.

In ons patiëntportaal MijnHaga vindt u alle gegevens van uw afspraak.

Als u twijfelt of de informatie juist is, neemt u contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Heeft u geen afspraak, maar wel een sms ontvangen? We waarderen het als u belt naar de afdeling die in het SMS-bericht wordt genoemd. Wij proberen deze fout zo snel mogelijk te herstellen.

U moet zich in HagaZiekenhuis Den Haag voor alle bezoeken aan de polikliniek aanmelden bij een aanmeldzuil. Ook voor de bloedafname en een inloopafspraak bij het Radiologisch centrum. Hier leest u meer over het aanmelden bij de aanmeldzuilen.

Heeft u een afspraak in HagaZiekenhuis Zoetermeer? Ga dan naar de balie van de polikliniek waar u een afspraak heeft. Klik hier voor een overzicht van de routenummers. Ook in de hal staat een bord met een overzicht van alle routes.

Ja! Het HagaZiekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat ons ziekenhuis artsen opleidt tot medisch specialist. We noemen deze artsen ‘assistent in opleiding tot specialist’, kortweg AIOS. Een AIOS wordt altijd begeleid door een ervaren arts, die ook opleider is.

Ook werken bij ons ‘assistenten niet in opleiding tot specialist’, kortweg ANIOS. Deze gediplomeerde artsen hebben hun opleiding geneeskunde afgerond. Ze zijn alleen (nog) niet in opleiding tot medisch specialist. We noemen deze artsen ook wel ‘basisarts’. Ook zij worden begeleid door een ervaren arts.

Zowel een AIOS als ANIOS doet zelfstandig spreekuur. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk.

Als uw hond gecertificeerd is, mag u deze uiteraard meenemen naar ons ziekenhuis. Natuurlijk zijn er situaties waarin de hulphond niet mee mag. Bijvoorbeeld op de Intensive Care of operatiekamer. Bespreek met uw behandelaar of een verpleegkundige of u uw hulphond mee kunt nemen.

Vervoer en parkeren

Klik hier voor een overzicht van de locaties waar wij zorg verlenen. Klik op de locatie waar u een afspraak heeft voor meer informatie over

  • parkeermogelijkheden;
  • parkeertarieven;
  • parkeerplaatsen voor mindervaliden;
  • brengen en halen van patiënten en bezoekers.

Vervoer per (lig)taxi kan nodig zijn voor wie (nog) niet in staat is zelfstandig naar het ziekenhuis te komen. 

Bij vertrek uit het ziekenhuis kan de receptionist desgewenst een taxi bestellen. De kosten zijn voor eigen rekening.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden - onder bepaalde voorwaarden - de reis/parkeerkosten van een ziekenhuisbezoek. Deze vergoeding geldt vaak vanaf een vastgesteld bedrag aan reiskosten. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Apotheek en medicatie

De arts heeft u informatie gegeven over uw geneesmiddelen. Meestal krijgt u deze informatie ook op papier mee.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheek. U kunt ook bellen naar de afdeling waar u onder behandeling bent. Het telefoonnummer vindt u op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen.

U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur een herhaalrecept aanvragen. Dit doet u door te bellen naar de afdeling waar u onder behandeling bent. Het telefoonnummer vindt u op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen

Bij veel afdelingen kunt u uw herhaalrecept 24 uur per dag telefonisch inspreken. Uw arts maakt het recept in principe de eerstvolgende werkdag en stuurt het door naar uw apotheek. Bij de afdeling Oogheelkunde gebeurt dit binnen een week. Patiënten van het Vruchtbaarheidscentrum en Maag- Darm- Leverzieken (MDL) kunnen hun recept eventueel ophalen in de kluizenkast.

Was u onder behandeling van een specialist in het HagaZiekenhuis, maar bent u terugverwezen naar uw huisarts? Vraag dan een herhaalrecept aan bij uw huisarts.

Herhaalrecepten HagaZiekenhuis Zoetermeer

Bent u patiënt in HagaZiekenhuis Zoetermeer? Dan kunt u voor een aantal specialismen ook een herhaalrecept aanvragen via een online formulier.

In uw actueel medicatie-overzicht (AMO) staat welke medicijnen u gebruikte toen u voor het laatst een afspraak in ons ziekenhuis had. Wilt u uw AMO van het HagaZiekenhuis bekijken? Ga dan naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga. Log in met DigiD. Ga naar 'Mijn dossier' en klik op 'Mijn medicatie'. U kunt het AMO ook printen.

Geef dit bij uw volgende bezoek aan ons ziekenhuis door aan uw arts. 

MS-Centrum

Als u bij ons onder behandeling bent, krijgt u een periodieke afspraak op het MS-spreekuur. Daar bespreken we hoe het met u gaat. Als het nodig is, vanwege uw klachten of wensen, kunnen wij u ook verwijzen naar andere specialisten, zoals een uroloog, oogarts, of revalidatiearts. Afhankelijk van het gebruik van uw MS-medicatie en klachten doen we ook een MRI-scan en bloedonderzoek.


Er zijn 2 behandeltypen voor MS: behandeling van een schub en een preventieve behandeling. In het geval van een schub wordt afhankelijk van de ernst van de klachten een behandeling met methylprednisolon overwogen. Deze kuur van enkele dagen heeft als doel de duur van de klachten van de schub te verkleinen. Een preventieve behandeling heeft als doel het aantal schubs en nieuwe afwijkingen op een scan te beperken. Er zijn meerdere medicamenten beschikbaar. Welke behandeling het meest geschikt is voor u, bespreekt uw neuroloog met u.

 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ziekte Multiple Sclerose en de behandeling ervan. Daardoor zijn er meerdere medicijnen ontwikkeld, waarvan sommigen gelijke effectiviteit hebben. In dat geval kunt u als patiënt samen met uw behandelaar kiezen wat het best bij u past. Bijvoorbeeld op basis van toediening (tablet, injectie/prik, infuus) of bijwerkingen. Soms heeft de neuroloog een specifieke voorkeur, hij of zij zal dit met u bespreken.

 

De hoeveelheid preventieve medicijnen is erg groot. Sommigen lijken erg op elkaar, of hebben eenzelfde effectiviteit. Ons behandelteam heeft een selectie gemaakt waarbij niet alle soorten medicatie in het HagaZiekenhuis worden aangeboden. Vind uw neuroloog dat een ander medicijn, dat het HagaZiekenhuis niet voorschrijft, meer geschikt is voor uw persoonlijke situatie? Dan verwijst de neuroloog u naar naar een ziekenhuis die dit wel voorschrijft.

 

Stamceltransplantatie bij MS is in Nederland beschikbaar voor een zeer kleine groep patiënten met relapsing remitting multiple sclerose (RRMS). Het wordt ingezet voor patiënten die in een korte tijd zeer snel achteruit gaan: patiënten die veel ziekte-activiteit hebben op de scan, dat niet reageert op sterke, preventieve medicijnen. Op dit moment is dat voor zo'n 10-20 patiënten per jaar. Als uw neuroloog denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, bespreekt hij dit met u. Ook kan de neuroloog dit bespreken net een ziekenhuis waar deze behandeling wordt uitgevoerd (Amsterdam MC locatie VUmc en het St. Antonius Ziekenhuis).

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen met MS die een gezond dieet volgen en voldoende bewegen, zich beter voelen en minder last hebben van de klachten die MS veroorzaakt. Maar: dit zijn algemene gezondheidseffecten die ook optreden bij mensen zonder MS. Er is (nog) niet bewezen of een gezonde leefstijl effect heeft op het beloop van de ziekte zelf.

We weten wel dat er een associatie is tussen roken en toegenomen ziekte-activiteit bij MS. We adviseren u daarom wel om te stoppen met roken.

Ervaart u nieuwe neurologische uitval, zoals zwakte of verminderd gevoel van bijvoorbeeld een arm of een been? Of minder goed zien met pijn rond het oog? Het kan zijn dat u een schub heeft, we adviseren dan contact op te nemen met de poli Neurologie of de MS-verpleegkundige. 

Ervaart u uitvalsverschijnselen die u eerder gehad heeft? Dan kan er sprake zijn van een ‘pseudoschub’, het betekent dat er géén nieuwe ontsteking is. Dit is vaak een gevolg van bijvoorbeeld vermoeidheid, ziek zijn of stress. Het kan wel zinvol zijn om een blaasontsteking uit te sluiten bij uw huisarts. In dit geval hoeft u ons niet te bellen. Wilt u toch even overleggen? U mag altijd contact met ons opnemen.