Aanmelden

Als u naar de afdeling Spoedeisende Hulp komt, meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie. De medewerk(st)er vraagt naar uw klachten en het identiteitsbewijs en de zorgpas. Als u een verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen, lever deze dan ook in.

Let op: Neem altijd uw verzekerings- en legitimatiebewijs mee. Deze gegevens hebben we nodig voor de financiële afhandeling met de ziektekostenverzekering. Heeft u geen geldig verzekeringsbewijs bij u? Dan moet u zelf (een voorschot op) de behandeling op de Spoedeisende Hulp betalen. Dit voorschot is € 300, -. Dit bedrag kunt u contant, met een pinpas of met een creditcard betalen. Aan de hand van de onderzoeken en/of behandeling die op de SEH zijn gedaan, wordt het bedrag later met u verrekend.

Nadat de baliemedewerk(st)er uw gegevens heeft verwerkt, wordt u gevraagd plaats te nemen in de wachtkamer.

Meld altijd een eerdere opname in een buitenlands ziekenhuis

Bent u niet zo lang geleden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis? Dan kunt u - ook zonder er zelf last van te hebben - de ziekenhuisbacterie MRSA bij u dragen. Dit is een zeer besmettelijke bacterie. Meld dus bij uw inschrijving altijd een eerdere ziekenhuisopname in het buitenland. Dan kunnen de medewerkers daar bij uw behandeling rekening mee houden.

Triage

Na uw inschrijving wordt u opgeroepen door de triageverpleegkundige. Deze verpleegkundige doet een kort onderzoek bij u om de ernst van uw klachten te beoordelen. Afhankelijk daarvan wordt:

  • u direct behandeld op de Spoedeisende Hulp;
  • nader onderzoek bij u gedaan (zoals bloed afname, hartfilmpje maken). Vervolgens neemt u plaats in de Wachtlounge;
  • u doorverwezen naar de naastliggende Huisartsenpost HAP.

Let op: Patiënten worden niet geholpen op volgorde van binnenkomst. In plaatst daarvan bepaalt de ernst van de ziekte wie als eerste wordt geholpen. Hierdoor kan het zijn dat een patiënt die na u binnenkomt, eerder wordt geholpen. Als het druk is kunnen de wachttijden hierdoor soms oplopen.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Naar huis of opname

Afhankelijk van de diagnose die de arts stelt, wordt een behandeling aan u voorgesteld. Vaak kunnen patiënten na een bezoek aan de SEH naar huis. Soms zal een arts adviseren dat het beter is om een patiënt op te nemen in het ziekenhuis. Als de patiënt hiermee instemt, dan regelt het ziekenhuis de opname.