Veelgestelde vragen over de de Trombosedienst

Bloedafname thuis kan alleen als daar een dringende noodzaak voor is. Uw behandelend arts of huisarts kan dit bij de Trombosedienst aanvragen.

Als wij thuis komen prikken, dan komt de medewerker van de trombosedienst tussen 7.30 uur en 15.00 uur langs. Een afspraak maken voor een bepaalde tijd is helaas niet mogelijk.

Heeft u een afspraak maar kunt u niet komen? Of heeft u een afspraak om thuis geprikt te worden, maar bent u niet thuis? Bel ons dan voor het verzetten van de afspraak.

Zegt u een afspraak niet af? Dan brengen wij € 20 in rekening. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.


Uw behandelend specialist of huisarts bepaalt in overleg met u wanneer uw antistollingsbehandeling gestart of gestopt wordt. Voor vragen over de duur van de behandeling kunt u dus terecht bij uw arts.

Als u mag stoppen met de antistollingsbehandeling geeft uw arts dit meestal door aan de Trombosedienst. Soms vraagt uw arts aan u om dit zelf door te geven aan de trombosedienst. Meestal gebeurt dit met een receptbriefje. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door.

Neem uw antistollingstabletten in op een vast tijdstip na 18.00 uur. Houd u daarbij nauwkeurig aan het voorgeschreven aantal tabletten. Dit staat aangeven op uw doseerkalender.

Bent u vergeten de tabletten in te nemen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Trombosedienst voor advies. Ook bij twijfel over het gebruik van de doseerkalender, kunt u ons gerust bellen. U kunt ook onze medewerker vragen om de kalender nog een keer uit te leggen, als u weer geprikt wordt.

Meer of minder tabletten innemen, kan gevaarlijk zijn.

Zijn uw antistollingstabletten bijna op? Vraag dan op tijd een nieuw recept aan uw huisarts of specialist. De tabletten kunt u met dit recept ophalen bij uw apotheek.

 • Merkt u dit dezelfde avond nog? Neem dan alsnog de voorgeschreven dosering in.
 • Merkt u het de volgende ochtend voor 12.00 uur? Bel ons. Wij geven u dan advies over het aantal tabletten dat u alsnog in kunt nemen.
 • Komt u er pas de volgende middag of avond achter? maak dan een notitie uw doseringsbrief en geef dit bij de eerstvolgende controle door.

Een wisselende INR kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door koorts, diarree en bijkomende ziekten of het gebruik van een nieuw medicijn, zoals antibiotica. Ook een ander dieet, alcohol, stress of emotionele gebeurtenissen hebben invloed op uw INR. En een onregelmatige inname van de antistollingstabletten kan een oorzaak zijn. maar soms is de reden van de schommeling niet (direct) verklaarbaar.

Neem uw antistollingstabletten op een vast tijdstip in. Doe dit bij voorkeur na 18.00 uur. 

Blijft uw INR onregelmatig? Neem dan contact met ons op.


U kunt uw doseerkalender ook online bekijken. Klik hier om naar de online doseerkalender te gaan. Log in met uw patiëntnummer en uw pincode om uw actuele doseerkalender te zien. Deze gegevens staan rechts boven uw doseerkalender.

Andere medicijnen kunnen invloed hebben op de stollingstijd. Verandert er iets in de medicijnen die u krijgt? Geef dit dan zo snel mogelijk door.

Soms is een extra controle noodzakelijk, omdat er invloed kan zijn op de stollingstijd.

Soms geeft de de apotheek de aanpassing in uw medicijnen rechtstreeks door aan de Trombosedienst. In dat geval hoeft u geen contact met ons op te nemen. U kunt de aanpassing in uw medicijnen dan bij de volgende afspraak doorgeven.

Geef bij uw behandelend arts of tandarts aan dat uw antistollingstabletten/bloedverdunners gebruikt. 

Geef aan ons zo snel mogelijk door:

 • de datum van het onderzoek of de behandeling;
 • soort onderzoek of behandeling;
 • uw behandelend arts;
 • in welk ziekenhuis de ingreep plaatsvindt.

LET OP: vaak is vooraf een extra controle nodig. Plan daarom bij voorkeur ingrepen niet op een maandag.


Voorkom vaccinaties en Injecties in de spieren. Hierdoor kan een spierbloeding ontstaan. Alle vaccinaties kunnen onderhuids worden gegeven. Is een injectie van een geneesmiddel in spier of gewricht toch nodig? Overleg dan met uw behandelend arts en neem contact op met de trombosedienst, voor aanpassing van uw antistollingsbehandeling.

Een tatoeage of een bezoek aan de pedicure mag, als uw INR niet te hoog is. Overleg eventueel met de Trombosedienst. Dan kan de dosering aangepast worden als dat nodig is. Hebt u kort geleden een trombose gehad? Dan kunt u het zetten van een tatoeage beter uitstellen.

Heeft u ernstige bloedingen, bijvoorbeeld veel en grote blauwe plekken, ernstige bloedneus, sterk bruin/rood gekleurde urine, zwarte ontlasting, ophoesten en braken van bloed of ander abnormaal ernstig bloedverlies? Neem dan direct contact op met uw huisarts. Neem ook contact op met de Trombosedienst. Wij adviseren u wat te doen. Bijvoorbeeld:

 • minder antistollingstabletten innemen;
 • een extra INR-controle;
 • naar huisarts of de spoedeisende hulp.

Ja. Antistollingsmiddelen kunnen tijdens de eerste 16 weken van de zwangerschap aangeboren afwijkingen veroorzaken.

Heeft u een kinderwens? Overleg dan met uw huisarts, behandelend arts en de Trombosedienst, over de aanpassing van uw behandeling.

Ja, borstvoeding geven mag. Net als alle baby’s die borstvoeding krijgen, heeft uw baby gedurende de eerste drie maanden extra vitamine K nodig. Overleg hierover met uw kinderarts of arts van het consultatiebureau.

Dat is mogelijk. Overleg altijd van te voren met uw arts. Is de trombose kort geleden? Dan zijn mogelijk extra controles nodig, ook op uw vakantie-adres. Bespreek dit met uw arts en de Trombosedienst.

Een aantal tips als u met vakantie gaat:

 • Meld uw vakantie ruim van te voren bij de Trombosedienst. Dan passen wij de controledata hier op aan. Naast de doseerkalender krijgt u een vakantiebrief toegezonden. Als dat kan, is deze brief in de taal van het land waar u naartoe gaat. In deze brief staan onder andere de laatste drie INR-uitslagenen, doseringsadviezen en de reden van de behandeling. Heeft u in het buitenland medische hulp nodig? Dan kunt u deze brief aan de behandelaar op uw vakantieadres geven.
 • Neem voldoende medicijnen mee en verdeel ze over uw handbagage.
 • Als dat kan, krijgt u voor de hele vakantieperiode een dosering. Zo hoeft u zich niet extra te laten controleren.
 • Moet u zich tijdens uw vakantie toch laten controleren? Ga dan in Nederland naar de dichtstbijzijnde trombosedienst. Ga in het buitenland naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op de website van de FNT. Volg bij voorkeur de volgende procedure:
  - laat in een buitenlands laboratorium of ziekenhuis de stollingstijd bepalen in INR.
  - Mail of fax het laboratoriumrapport met de uitslag in INR naar ons.
  - Geef aan ons door naar welk e-mailadres of buitenlands faxnummer wij de nieuwe doseerkalender kunnen sturen. Deze sturen wij uiterlijk de volgende werkdag.

Bent u goed ingesteld met uw antistollingsmiddel? Dan is vliegen geen probleem. Ook lange vluchten kunnen. Overleg altijd met uw behandelend specialist.

Het is belangrijk om tijdens de reis uw voeten, benen en armen voldoende te bewegen. Loop minimaal om de 2 uur een stukje, bijvoorbeeld in het gangpad. Drink voldoende water, thee of vruchtensap. Drink geen koffie of alcohol.

Deze adviezen gelden ook voor lange auto- en busreizen.

Ga tijdens de eerste twee maanden van de antistollingsbehandeling niet naar de sauna. Overleg na deze periode met uw behandelend specialist als u de sauna wilt bezoeken. Meestal is dit geen probleem.

Nee. Bij gebruik van antistollingsmiddelen is duiken niet toegstaan. Al op 5 meter diepte hebt u risico op oog- en oorbloedingen. U mag wel snorkelen aan de oppervlakte, tot een diepte van maximaal 3 meter.

Bent u langere tijd boven de 3.000 meter? Dan zijn extra controles nodig.

Hou bij het beoefenen van bergsporten rekening met het extra risico op ongelukken met bloedingen.

 • Bent u kort in een andere tijdzone? Dan kunt u zich het beste houden aan het voorgeschreven ritme en de tijden in Nederland.
 • Bent u langer in een andere tijdzone? neem dan de tabletten in innemen op hetzelfde moment van de dag (lokale tijd) als u Nederland gewend bent. Zo is de kans kleiner dat u de tabletten vergeet in te nemen.

Bij diarree kan uw INR ernstig verstoord raken. Behandeling van de diarree is dus heel belangrijk. Ook medicijnen die u krijgt om de diarree te behandelen, kunnen de INR beïnvloeden. Heeft u diarree? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts en zeg daarbij dat u antistollingsmedicijnen gebruikt. Extra controle van de INR is noodzakelijk.

Afspraken

U mag op zijn laatst 24 uur van tevoren uw afspraak annuleren of verzetten. 

Wegblijftarief

U betaalt een wegblijftarief van €45,- als u te laat afbelt of helemaal niets laat weten.
 

Dit doet u telefonisch bij de polikliniek waar uw afspraak is. Het telefoonnummer vindt u in uw afspraakbevestiging, de herinnerings-sms of op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen.

U kunt uw afspraak niet verzetten of annuleren door:

 • een antwoord te sturen op de afspraakbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen;
 • een bericht te sturen via sociale media.

 

Voor een afspraak met een specialist heeft u bijna altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee of verwijst u online door via ZorgDomein.

Bij een klein aantal specialismen kunt u alleen terecht als u al patiënt bent in het HagaZiekenhuis. Dit geldt o.a. voor Fysiotherapie, Neuropsychologie, Medisch Maatschappelijk Werk en Diëtetiek. Alleen uw arts in het HagaZiekenhuis kan u naar deze specialismen verwijzen.

U kunt een afspraak maken via de telefoon of aan de balie van het specialisme. U vindt het telefoonnummer op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen. Bij een aantal specialismen kunt u ook online een afspraak maken. Dat doet u via het patiëntportaal. Dit portaal is beveiligd met DigiD.

De bevestiging van uw afspraak sturen wij via e-mail. Hierdoor bent u sneller op de hoogte als uw afspraak verandert. Alleen als wij geen e-mailadres hebben, sturen wij de bevestiging via de post. Het is dus belangrijk dat wij uw juiste e-mailadres hebben. U kunt uw e-mailadres doorgeven of wijzigen via het patiëntportaal MijnHaga

Een afspraakbevestiging per e-mail is sneller. U bent dus eerder op de hoogte. Het is bovendien duurzamer en goedkoper.

Ja, dit kan. Geef dit door aan bij de polikliniek waar u een afspraak heeft. U kunt het ook doorgeven bij de inschrijfbalie.

E-mail is niet een veilig communicatiemiddel. Om uw privacy te beschermen mogen wij alleen algemene gegevens van uw afspraak via e-mail versturen. Daarom staan alleen de datum en het tijdstip van uw afspraak in de bevestiging die u via e-mail ontvangt.

In ons patiëntportaal MijnHaga vindt u alle gegevens van uw afspraak.

Als u twijfelt of de informatie juist is, neemt u contact op met de afdeling waar u een afspraak heeft.

Heeft u geen afspraak, maar wel een sms ontvangen? We waarderen het als u belt naar de afdeling die in het SMS-bericht wordt genoemd. Wij proberen deze fout zo snel mogelijk te herstellen.

U moet zich in HagaZiekenhuis Den Haag voor alle bezoeken aan de polikliniek aanmelden bij een aanmeldzuil. Ook voor de bloedafname en een inloopafspraak bij het Radiologisch centrum. Hier leest u meer over het aanmelden bij de aanmeldzuilen.

Heeft u een afspraak in HagaZiekenhuis Zoetermeer? Ga dan naar de balie van de polikliniek waar u een afspraak heeft. Klik hier voor een overzicht van de routenummers. Ook in de hal staat een bord met een overzicht van alle routes.

Ja! Het HagaZiekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat ons ziekenhuis artsen opleidt tot medisch specialist. We noemen deze artsen ‘assistent in opleiding tot specialist’, kortweg AIOS. Een AIOS wordt altijd begeleid door een ervaren arts, die ook opleider is.

Ook werken bij ons ‘assistenten niet in opleiding tot specialist’, kortweg ANIOS. Deze gediplomeerde artsen hebben hun opleiding geneeskunde afgerond. Ze zijn alleen (nog) niet in opleiding tot medisch specialist. We noemen deze artsen ook wel ‘basisarts’. Ook zij worden begeleid door een ervaren arts.

Zowel een AIOS als ANIOS doet zelfstandig spreekuur. De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk.

Als uw hond gecertificeerd is, mag u deze uiteraard meenemen naar ons ziekenhuis. Natuurlijk zijn er situaties waarin de hulphond niet mee mag. Bijvoorbeeld op de Intensive Care of operatiekamer. Bespreek met uw behandelaar of een verpleegkundige of u uw hulphond mee kunt nemen.

Vervoer en parkeren

Klik hier voor een overzicht van de locaties waar wij zorg verlenen. Klik op de locatie waar u een afspraak heeft voor meer informatie over

 • parkeermogelijkheden;
 • parkeertarieven;
 • parkeerplaatsen voor mindervaliden;
 • brengen en halen van patiënten en bezoekers.

Vervoer per (lig)taxi kan nodig zijn voor wie (nog) niet in staat is zelfstandig naar het ziekenhuis te komen. 

Bij vertrek uit het ziekenhuis kan de receptionist desgewenst een taxi bestellen. De kosten zijn voor eigen rekening.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden - onder bepaalde voorwaarden - de reis/parkeerkosten van een ziekenhuisbezoek. Deze vergoeding geldt vaak vanaf een vastgesteld bedrag aan reiskosten. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Apotheek en medicatie

U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur een herhaalrecept aanvragen. Dit doet u door te bellen naar de afdeling waar u onder behandeling bent. Het telefoonnummer vindt u op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen

Bij veel afdelingen kunt u uw herhaalrecept 24 uur per dag telefonisch inspreken. Uw arts maakt het recept in principe de eerstvolgende werkdag en stuurt het door naar uw apotheek. Bij de afdeling Oogheelkunde gebeurt dit binnen een week. Patiënten van het Vruchtbaarheidscentrum en Maag- Darm- Leverzieken (MDL) kunnen hun recept eventueel ophalen in de kluizenkast.

Was u onder behandeling van een specialist in het HagaZiekenhuis, maar bent u terugverwezen naar uw huisarts? Vraag dan een herhaalrecept aan bij uw huisarts.

Herhaalrecepten HagaZiekenhuis Zoetermeer

Bent u patiënt in HagaZiekenhuis Zoetermeer? Dan kunt u voor een aantal specialismen ook een herhaalrecept aanvragen via een online formulier.

De arts heeft u informatie gegeven over uw geneesmiddelen. Meestal krijgt u deze informatie ook op papier mee.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheek. U kunt ook bellen naar de afdeling waar u onder behandeling bent. Het telefoonnummer vindt u op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen.

In uw actueel medicatie-overzicht (AMO) staat welke medicijnen u gebruikte toen u voor het laatst een afspraak in ons ziekenhuis had. Wilt u uw AMO van het HagaZiekenhuis bekijken? Ga dan naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga. Log in met DigiD. Ga naar 'Mijn dossier' en klik op 'Mijn medicatie'. U kunt het AMO ook printen.

Geef dit bij uw volgende bezoek aan ons ziekenhuis door aan uw arts.