Een hoge zorgkwaliteit vereist goede samenwerking. Binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Daarom investeren we in een goede samenwerking met partners in de zorg, zoals andere zorginstellingen, verwijzers, verzekeraars en zorgautoriteiten. Dit alles komt de patiënt ten goede.

Wat kan het HagaZiekenhuis voor u betekenen?

Als u werkzaam bent of zal worden in het gebied van het HagaZiekenhuis, heeft u waarschijnlijk behoefte aan meer informatie over de werkwijze van het ziekenhuis. Joke van Veen, onze manager verwijzers, komt desgewenst graag bij u langs om alles met u door te nemen.

Zij vertelt in dit gesprek wat het HagaZiekenhuis voor u kan betekenen en toont de service en diensten van de diagnostische afdelingen. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via huisarts@hagaziekenhuis.nl of 06 53 36 98 03.


Vragen over uw patiënt?

Voor alle patiëntgebonden vragen kunt u als verwijzer direct bellen naar het speciale telefoonnummer voor huisartsen (070) 210 1010.