Manager verwijzers

Joke van Veen is onze manager verwijzers. Zij ondersteunt de contacten tussen de eerste en tweede lijn en de uiteenlopende initiatieven om invulling te geven aan gezamenlijke zorg.

Joke van Veen is uw eerste aanspreekpunt voor alle niet direct patiëntgebonden vragen en opmerkingen.

Contactgegevens:

Joke van Veen

Patiëntgebonden vragen

Voor alle patiëntgebonden vragen kunnen huisartsen direct bellen naar het speciale telefoonnummer voor huisartsen (070) 210 1010.

Algemene telefoonnummers

Op onze website staat een overzicht van alle algemene telefoonnummers van de poliklinieken in het HagaZiekenhuis. Bij alle poliklinieken krijgt u een keuzemenu, waarin u kunt aangeven dat u belt als arts. U wordt dat met voorrang te woord gestaan.