De kwaliteit van het patiëntmateriaal heeft een directe invloed op de kwaliteit van onderzoek.

Verontreiniging met micro-organismen van een andere plaats dan de afnameplaats zal het resultaat negatief beïnvloeden. Bij virologisch onderzoek is belangrijk dat materiaal zo vroeg mogelijk na het begin van de ziekte wordt ingezonden omdat de duur van de virusuitscheiding vaak beperkt is.

  • Bij het afnemen van patiëntmateriaal dienen handschoenen gedragen te worden.
  • Plak altijd een etiket met minimaal de geboortenaam, voorletters en geboortedatum van de patiënt op het transportmateriaal (fles, buis, potje etc.).
  • Na afname en opruimen materialen de handen desinfecteren met handenalcohol.

Meerdere aanvragen? 

Gelieve bij fecesonderzoek voor Medische Microbiologie én klinische chemie (bijvoorbeeld LabWest) 2 potjes feces in te leveren om vertraging van één van de onderzoeken te voorkomen.