Dienstverlening van de afdeling Pathologie

De afdeling Pathologie onderzoekt weefsels en cellen van patiënten om een diagnose te stellen. De patholoog gebruikt hiervoor diverse technieken. Bijvoorbeeld:

  • macroscopische beoordeling;
  • microscopische beoordeling;
  • bepaling van eiwitexpressie (immuunhistochemie);
  • onderzoek naar DNA afwijkingen (in tumorcellen).

Naast het stellen van de diagnose voorziet de afdeling Pathologie in de volgende functies:

  • Advies over de indicatie van pathologisch onderzoek.
  • Advies over pre-analytische aspecten zoals de aard van af te nemen materiaal, het tijdstip van monstername en de wijze van afname.
  • Doorgeven van uitslagen van laboratoriumonderzoeken naar de aanvragers.
  • Advies aan de behandelend arts over de betekenis van de resultaten voor diagnose en behandeling.

Het pahologisch laboratorium van het HagaZiekenhuis is ISO 15189 geaccrediteerd. 

Vrijwel alle pathologische onderzoeken voeren wij uit op het Pathologisch Laboratorium van het HagaZiekenhuis. In enkele gevallen kunnen wij aangevraagde onderzoeken niet zelf uitvoeren. In dat geval besteden wij het onderzoek altijd uit aan een ander ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over indicatiestelling voor laboratoriumonderzoek of interpretatie van uitslagen? De patholoog geeft u graag een toelichting. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de afdeling Pathologie. Klik hier voor de contactgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten en aanvragers tevreden zijn en blijven over onze dienstverlening. Daarom horen wij graag als u klacht of suggestie heeft. Neem in dat geval contact op met ons secretariaat. Klik hier voor de contactgegevens.

Wilt u formulieren of materialen aanvragen, zoals potjes met formaline? Neem dan contact op met ons secretariaat. Klik hier voor de contactgegevens.