Op dit moment traint en begeleidt de Trombosedienst Near Patient Testing (NPT) bij medewerkers van 33 zorginstellingen, zes buurtzorgteams en zes thuiszorgteams.

Hoe gaat het in zijn werk

Bij cliënten, die onder controle staan van de Trombosedienst, wordt door de verpleging/verzorging door middel van een vingerprik een druppel bloed afgenomen. Deze wordt aangebracht op een teststrip in het zelfmeetapparaat. Binnen ca. twee minuten is het INR resultaat beschikbaar. Het resultaat wordt online ingevoerd via een beveiligde internetsite. Hier kunnen ook eventuele bijzonderheden zoals vakanties of wijziging van medicatie worden doorgegeven. De doseerkalender is dezelfde dag online opvraagbaar.

Voordelen patiënt

 • De belasting is minimaal omdat alleen een vingerprik noodzakelijk is.
 • De afname kan gebeuren op elk geschikt moment in de ochtend en is niet meer afhankelijk van de komst van een meewerker van de trombosedienst.
 • De patiënt wordt dagelijks gemonitord door de zorgmedewerker. Veranderingen die invloed hebben op de antistolling worden eerder gesignaleerd en kunnen direct doorgegeven worden aan de Trombosedienst waardoor complicaties worden voorkomen.
 • Door scholing heeft de zorgmedewerker betere kennis van de antistollingsbehandeling.
 • Sluitende ketenzorg (afspraken met huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde en apotheek).

NPT Module

 • De NPT module is gemaakt in samenwerking met zorginstellingmedewerkers.
 • De NPT module is makkelijk in gebruik en is gemaakt voor de NPT medewerker.
 • De NPT module is makkelijk aan te passen aan de wensen van de NPT medewerkers en/of Trombosedienst.
 • De INR en eventuele bijzonderheden worden per patiënt ingevoerd.
 • De doseerkalender van alle patiënten onder controle van trombosedienst Labwest kan worden ingezien en uitgeprint.
 • Er kan een werklijst kan worden uitgedraaid van alle patiënten waarvan in de toekomst de INR-waarde moet worden gemeten.
 • De NPT module is gekoppeld aan het patiënten informatie systeem Trodis. Hierdoor staan de gegevens direct op de juiste plaats in het dossier van de patiënt. Door de koppeling met Trodis kan er gewerkt worden met Medimo (medicatie bewakingssysteem). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het NPT team.
 • De NPT module is AVG-proof en heeft twee factoren autorisatie waardoor de patiëntengegevens extra beveiligd zijn.
 • Het is mogelijk om de module zo in te stellen dat de NPT coördinator van de zorginstelling zelf de controle heeft om NPT medewerkers toegang te verlenen tot de NPT module.
 • De Trombosedienst informeert en doseert de patiënt op dezelfde manier zoals men gewend is.

Wat bieden wij

 • Verzorgen van trainingen, indien gewenst op locatie, voor uw medewerkers (minimale opleiding verpleegkundige 3), Medewerkers zijn drie jaar bevoegd en bekwaam en ontvangen een certificaat.
 • Periodieke toetsing (3 jaarlijks) van bekwaamheid van gecertificeerde medewerkers.
 • Jaarlijkse klinische les voor de gecertificeerde medewerkers
 • Zelfmeetapparatuur (CoaguChek Pro II)in bruikleen
 • Onderhoud en reguliere controle van de geleverde zelfmeetapparatuur
 • Leveren van meetstrips en prikkers
 • Beschikbaarheid 24/7 van een (dienstdoende) doseerarts voor eventuele vragen / problemen.
 • Altijd beschikking over de doseerkalender via het digitale patiëntdossier.

Meer weten over Near Patient Testing?

Heeft u als zorginstelling of buurtzorg belangstelling voor Near Patient Testing (NPT)? Neem dan contact op via e-mail met de Trombosedienst. Eén van onze specialisten NPT voorziet u graag van de benodigde informatie.