Een hoge zorgkwaliteit vereist goede samenwerking. Binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Daarom investeren we in een goede samenwerking met partners in de zorg, zoals andere zorginstellingen, verwijzers, verzekeraars en zorgautoriteiten. Dit alles komt de patiënt ten goede.

Wat kan het HagaZiekenhuis voor u betekenen?

Als u werkzaam bent of zal worden in het gebied van het HagaZiekenhuis, heeft u waarschijnlijk behoefte aan meer informatie over de werkwijze van het ziekenhuis. Onze relatiemanagers komen desgewenst graag bij u langs om alles met u door te nemen.

Zij vertellen in dit gesprek wat het HagaZiekenhuis voor u kan betekenen en toont de service en diensten van de diagnostische afdelingen. Voor een afspraak kunt u contact opnemen via


Vragen over uw patiënt?

Voor alle patiëntgebonden vragen kunt u als verwijzer direct bellen naar het speciale telefoonnummer voor huisartsen:
  • Den Haag: (070) 210 1010
  • Zoetermeer: (079) 346 2629

Artikelen bestellen

Heeft u aanvraagformulieren, potjes, naalden, buizen, swabs of andere artikelen nodig? U kunt ze nu eenvoudig online bestellen!

Bestelformulier