Een leidraad voor huisartsen

Chronische buikpijn, voedingsproblemen, chronische vermoeidheid of hoofdpijn: het zijn allen veelvoorkomende zorgvragen bij kinderen. Om artsen in de 1e lijn ondersteunen bij de behandeling van vaak voorkomende problemen bij kinderen, is een handzaam naslagwerk vol tips en handvatten opgesteld: de Top 10 Zorgvragen in Kindergeneeskunde. Welke stappen kunt u als huisarts of jeugdarts zetten om uw jonge patiënt te helpen? Kan specialistisch advies via teleconsultatie een kind en de ouders een ziekenhuisbezoek besparen? En wat is nodig voor een goede verwijzing naar de tweede lijn?

De leidraad biedt praktische richtlijnen en tips bij zorgvragen die met regelmaat in de dagelijkse praktijk voorbij komen. Dit gaat om:

  • Chronische buikpijn bij kinderen
  • Obstipatie bij kinderen
  • Voedingsproblemen bij spugende of huilende zuigelingen
  • Voedingsallergie bij kinderen
  • Chronische vermoeidheid en somatisch onverklaarbare klachten bij kinderen
  • Hoofdpijn bij kinderen
  • Kleine lengte bij kinderen
  • Grote lengte bij kinderen
  • Urineweginfectie bij kinderen
  • Recidiverende luchtweginfecties bij kinderen

Deze leidraad is geen vervanging van de medische richtlijnen zoals de NHG-standaarden of NVK-richtlijnen, maar vooral een aanvulling daarop. Elke huis- of jeugdarts kan de leidraad binnen zijn of haar eigen grenzen gebruiken. De mogelijkheid tot overleg met de kinderarts verdwijnt uiteraard niet.

De informatie uit de Top 10 Zorgvragen in Kindergeneeskunde is geïntegreerd in de verwijstrajecten in ZorgDomein bij beide Haagse ziekenhuizen. De beschrijving van dit document volgt dezelfde indeling als de verwijzer ziet in de applicatie ZorgDomein. Dit document is met grote zorgvuldigheid uitgewerkt door een vertegenwoordiging van artsen in de regio Haaglanden: huisartsen, JGZ (Jeugdgezondheidszorg) en kinderartsen uit het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en Juliana Kinderziekenhuis (JKZ, onderdeel van het HagaZiekenhuis).