Transmurale Incident Melding (TIM) regio Zoetermeer

Binnen de intensieve samenwerking tussen de eerste en tweedelijn kan het gebeuren dat er iets misgaat in de ketenzorg. Als zorgpartner kunt u deze (bijna-)incidenten in de patiëntenzorg melden: een Transmurale Incident Melding (TIM).

Klik hier om een TIM-melding te doen

Waarom TIM?

Door (bijna-)incidenten in het ketenzorgproces te melden, kunnen we de kwaliteit en continuïteit van zorg voor onze patiënten vergroten. Het TIM-proces helpt ons:

  • te leren van de issues die zich voordoen;
  • zorgprocessen uit de eerste- en tweedelijn beter op elkaar af te stemmen;
  • de onderlinge samenwerking te verbeteren;
  • maatregelen te nemen om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

Wie kunnen een TIM-melding doen?

Zowel medewerkers van huisartspraktijken, de huisartsenpost (HAP) en het HagaZiekenhuis kunnen een TIM-melding doen.
Het TIM-proces is nog in de pilotfase en is daarom momenteel alleen bedoeld voor ketenzorg in de regio Zoetermeer/Benthuizen. Nadat er ervaring mee opgedaan is, wordt de TIM-werkwijze ook voor de Haagse regio opengesteld.

Wanneer maak ik als zorgpartner een melding?

Een TIM-melding:

  • heeft altijd te maken met een situatie waarbij een patiënt betrokken is;
  • heeft als doel de zorg verbeteren en herhaling van incidenten voorkomen;
  • is duidelijk, objectief en zonder oordeel;
  • gaat altijd over wat misging in het proces, niet over individuele personen.

Hoe doe ik een melding?

Het melden van een incident kan eenvoudig via dit online TIM-formulier.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na het insturen van uw melding krijgt u een geautomatiseerde ontvangstbevestiging, zodat u weet dat de melding goed binnengekomen is. Een lid van het TIM-kernteam beoordeelt de melding en zet deze door naar de betrokken afdeling en/of praktijk. Zij analyseren de melding en stellen verbetermaatregelen op. De afhandeling van de melding wordt naar de TIM-coördinator gestuurd, deze geeft de melder een terugkoppeling.

Meldingen over transmurale incidenten zijn vertrouwelijk. Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident. Alleen wanneer er sprake is van een mogelijke calamiteit kan de informatie geanonimiseerd met de inspectie gedeeld worden.

Vragen?

Bij vragen over transmuraal incident meldingen, kunt u contact opnemen met de TIM-coördinator, Anneke Spreij, via huisarts@hagaziekenhuis.nl of (079) 346 2542.