Voor een afspraak met een specialist heeft u meestal een doorverwijzing nodig. Deze doorverwijzing krijgt u van uw huisarts. In veel gevallen stuurt de huisarts de verwijzing door naar ons ziekenhuis. U hoeft dan niets te doen.

In het HagaZiekenhuis onderzoekt een specialist de doorverwijzing. Dat doet hij of zij door de volgende vragen te beantwoorden.

  • Hoe snel moet u geholpen worden?
  • Welke zorgverlener kan u het beste helpen?
  • Moet u naar het ziekenhuis komen of kunnen we u op een andere manier helpen?

Het is niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. Soms kunnen we u helpen met een (beeld)belafspraak.

In het overzicht op www.hagaziekenhuis.nl/wachttijden leest u hoeveel dagen u ongeveer moet wachten op uw eerste afspraak met de specialist, uw onderzoek of uw behandeling. Patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben, helpen we eerst. De wachttijd kan voor u korter of langer zijn. U mag erop rekenen dat u in dringende gevallen altijd op tijd in het HagaZiekenhuis terecht kunt.

Zorgsoort

De wachttijden staan vermeld per specialisme en zijn verdeeld in drie soorten zorg:

  • Polikliniek
  • Diagnostiek (onderzoek)
  • Behandeling

Eerste afspraak
In de eerste rij (‘Algemeen’) leest u hoeveel dagen u ongeveer moet wachten op uw eerste afspraak. Deze afspraak is via de (beeld)bellen of op de polikliniek.

Diagnostiek (onderzoek)
De wachttijd voor een onderzoek gaat in op het moment dat de arts het onderzoek aanvraagt.

Behandeling
De wachttijd voor een behandeling geldt vanaf uw eerste afspraak op de polikliniek.

Maximaal aanvaardbare wachttijden

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijd. Dit noemen we de Treeknorm. Voor een afspraak op de polikliniek is de wachttijd maximaal 4 weken (28 dagen). Dit geldt ook voor een onderzoek. Voor een behandeling is langer: 7 weken (49 dagen).

Vindt u de wachttijd te lang? Neem dan contact op met de afdeling. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Met ondersteuning van zorgverzekeraar wordt u mogelijk sneller geholpen.


Kortere wachttijd Orthopedie door samenwerking binnen Reinier Haga Groep

Het HagaZiekenhuis is onderdeel van de Reinier Haga Groep, samen met het Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Voor een aantal specialismen is de wachttijd tot behandeling langer dan wij zouden willen. De orthopedie maakt daarom voor bepaalde patiëntengroepen gebruik van operatiecapaciteit in het LangeLand. U wordt in dat geval wel geopereerd door uw eigen orthopedisch chirurg uit het HagaZiekenhuis.

Is het voor uw orthopedische operatie mogelijk om deze in het LangeLand uit te voeren? En vindt u het geen bezwaar om voor uw operatie naar Zoetermeer te gaan? Dan kan de wachttijd (veel) korter zijn dan op onze website staat.

Uw specialist en de medewerkers van de poli Orthopedie kunnen u vertellen of u in aanmerking komt voor een operatie in Zoetermeer. Zij kunnen u ook vertellen wat de wachttijden daar zijn.