Zorgsoort

De wachttijden staan vermeld per specialisme en zijn verdeeld in drie categorieën: polikliniek, behandeling en diagnostiek (onderzoek). In de tabel staat de categorie onder 'zorgsoort'. Bij een specialisme wordt bij 'algemeen' de toegangstijd tot een eerste afspraak op de polikliniek aangegeven. De wachttijd voor een onderzoek gaat in op het moment dat u samen met de arts heeft besloten dat u een onderzoek moet ondergaan. Staat er bijvoorbeeld 21 dagen dan is dit de wachttijd op het moment dat de arts uw onderzoek aanvraagt. Voor de behandeling geldt dat de wachttijd ingaat bij uw eerste afspraak op de polikliniek.

Maximaal aanvaardbare wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken/28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken/49 dagen.

Wachttijden tijdelijk niet actueel

Veel polikliniekafspraken, operaties en onderzoeken zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Helaas weten wij op dit moment nog niet tot wanneer dit is. We kunnen daarom geen goede informatie geven over onze wachttijden. De wachttijden op wwww.hagaziekenhuis.nl/wachttijden geven aan hoeveel dagen u moet wachten als alle afspraken wél door zouden gaan.


Kortere wachttijd Orthopedie door samenwerking binnen Reinier Haga Groep

Het HagaZiekenhuis is onderdeel van de Reinier Haga Groep, samen met het Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Voor een aantal specialismen is de wachttijd tot behandeling langer dan wij zouden willen. De orthopedie maakt daarom voor bepaalde patiëntengroepen gebruik van operatiecapaciteit in het LangeLand. U wordt in dat geval wel geopereerd door uw eigen orthopedisch chirurg uit het HagaZiekenhuis.

Is het voor uw orthopedische operatie mogelijk om deze in het LangeLand uit te voeren? En vindt u het geen bezwaar om voor uw operatie naar Zoetermeer te gaan? Dan kan de wachttijd (veel) korter zijn dan op onze website staat.

Uw specialist en de medewerkers van de poli Orthopedie kunnen u vertellen of u in aanmerking komt voor een operatie in Zoetermeer. Zij kunnen u ook vertellen wat de wachttijden daar zijn.