Dr. G.J. Kieft

Radioloog

 • Urologische radiologie
 • Mammoradiologie
 • Skelet-trauma 
 • Orthopaedische Radiologie
 • Algemene diagnostische puncties

Opleidingen

 • 1995: Proefschrift: MRI in monitoring preoperative chemotherapy in patients with osteogenic  sarcoma
 • 1987 - 1992: Opleiding Radiologie LUMC
 • 1987: Overbruggingsjaar Nucleaire Geneeskunde LUMC
 • 1986: Artsexamen Rijksuniversiteit Leiden
 • 1978: Eindexamen Gymnasium B, Stedelijk Gymnasium Haarlem

Werkervaring

 • 1994 - heden: Radioloog HagaZiekenhuis
 • 2010 - heden: Medisch Manager Radiologie
 • 2008 - heden: Erkende stageopleider Kinderradiologie
 • 1992 - 1994: Staflid Radiologie LUMC, hoofd sectie Thoraxradiologie

Nevenfuncties


 • 2013 - heden: Voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Radiologie (NVvR)
 • 2010 - heden: Medisch manager radiologie HagaZiekenhuis
 • 2006 - 2013: Lid raad van advies Stichting vrienden van het JKZ
 • 2008 - 2012: Lid werkgroep Diagnostische Referentieniveaus 
 • 2010: Lid LESA wekgroep dysplastische heupontwikkeling
 • 2003 - 2010: Lid klankbordgroep consensus diagnostiek van appendicitis
 • 2004 - 2010: Lid werkgroep richtlijn urineweginfecties bij kinderen
 • 2004 - 2009: Lid onderwijscommissie NVVR (cursusleider Sandwichcursus kinderradiologie 2008)
 • 2004 - 2009: Begeleiding van promovendus,als copromotor, resulterend in promotie
 • 2003 - 2006: Lid wetenschappelijk comité Radiologendagen NVVR
 • 1999 - 2006: Voorzitter sectie kinderradiologie NVVR 
 • 1999 - 2007: Secretaris examencommissie NVVR