Haga Braincare Strategie (HBS)

De Haga Braincare Strategie (HBS) is een door de neuroloog Dr. R.W.M. Keunen ontwikkelde strategie om hartchirurgie veiliger en kosten-effectiever te maken. De HBS is gericht op het pro-actief voorkomen van zuurstof tekort in de hersenen tijdens hartoperaties. Het HagaHartcentrum past de HBS toe bij iedere patiënt die in aanmerking komt voor een hartoperatie.

De HBS werkt als volgt: iedere patiënt krijgt voorafgaand aan de ingreep een niet invasief ultrageluid onderzoek van de hersenvaten om de hersendoorbloeding te meten. Dit onderzoek wordt een Transcranieel Doppler Onderzoek (TCD) genoemd. Het TCD onderzoek is pijnloos, duurt minder dan 5 minuten en wordt uitgevoerd door de verpleegkundig specialisten van de afdeling cardiochirurgie. In minder dan 3 % van de patiënten is het TCD onderzoek afwijkend. Bij patiënten met afwijkende TCD waarden wordt door een neuroloog een verder onderzoek verricht om te kijken wat de oorzaak van deze slechte doorbloeding is. Afhankelijk van de achterliggende oorzaak kan soms vóór de hartchirurgische ingreep de hersencirculatie hersteld worden. Indien dat niet mogelijk mocht zijn, worden alternatieve, voor de patiënt minder risicovolle behandelopties besproken. Om zuurstoftekort in de hersenen te voorkomen tijdens de ingreep, worden alle patiënten die een hartchirurgische ingreep ondergaan bewaakt met sensoren die door de schedel heen de zuurstofspanning in de hersenen kunnen meten. Mocht de zuurstof spanning tijdens de ingreep beneden de uitgangswaarde komen, dan wordt door het operatieteam direct actie ondernomen om de zuurstofwaarden weer te normaliseren. De zuurstofsensor wordt pas verwijderd als de patient na de operatie wakker is en een normale zuurstofspanning heeft.

Resulaten Haga Braincare

De Haga Braincare heeft er mede aan bijgedragen dat het percentage neurologische complicaties na hartchirurgie in het HagaZiekenhuis uitzonderlijk laag is. In diverse publicaties werden deze gunstige uitkomsten vastgelegd. De HBS had tot gevolg een verlaging van de ernst en het aantal post-operatieve beroertes en een significante en blijvende verlaging van het aantal verwardheidstoestanden (delieren) na een hart operatie. De HBS is hierdoor een landelijk toonaangevend zorgproject, reden dat het HagaZiekenhuis voor de HBS een registratie heeft aangevraagd in het STZ- topklinisch zorgregister. In Nederland worden de uitkomstgegevens van alle hartchirurgische ingrepen vastgelegd en beheerd door de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De NHR heeft op basis van de gunstige resultaten de HBS aangemerkt als een verbeterinitiatief. Middels dit initiatief ondersteund de NHR de uitrol van de HBS in andere Nederlandse cardiochirurgische centra. Het HagaZiekenhuis ondersteunt de onderzoekslijnen die lopen in het kader van de HBS. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden opgezet met afdelingen in andere ziekenhuizen o.a. met de afdeling cardiologie van het Erasmus UMC te Rotterdam.

Indien u in het HagaZiekenhuis een hartchirurgische ingreep ondergaat, zult u behandeld worden volgens de HBS principes. Indien u elders aan uw hart geopereerd gaat worden kunt u met uw cardioloog en/of cardiochirurg overleggen of hij u een behandeling conform HBS principes wil geven. Flowcharts voor behandeling volgens de HBS principes worden door het HagaZiekenhuis via de NHR ter beschikking gesteld. Patiënten of medisch specialisten die vragen hebben over de HBS, kunnen contact opnemen met het behandelteam van het HagaHartcentrum.

Contact

Hartcentrum 
Locatie Leyweg

Telefoon(070) 210 2305 (Cardiologie) (070) 210 2578 (Cardiochirurgie)

image_3006Meer informatie
Locatie Sportlaan

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie