Het HagaZiekenhuis wilt bij u of uw naaste een bewegingssensor gebruiken. Zo kunnen we de kans op valincidenten verkleinen en de patiënt veiliger houden. De verpleegkundige heeft u of uw naaste uitgelegd wat de bewegingssensor doet en wat het doel is van de sensor. In deze folder geven we u nog een keer informatie over de sensor. U kunt de informatie rustig nalezen.