Glucose is een suiker die bij diabetes in verhoogde hoeveelheid in het bloed kan voorkomen. De test bestaat uit het drinken van een glucose oplossing en twee bloedafnames (één vingerprik en één veneuze afname). Voor dit onderzoek kunt u elke werkdag, op afspraak, terecht op de bloedafname van het HagaZiekenhuis.