Deze folder is voor patiënten die hun glucose zelf monitoren met een patiëntenglucosemeter. Bij deze controle is het belangrijk dat de uitslag die de meter geeft juist is. Wij adviseren daarom om uw meter(s) één keer per jaar bij de afdeling bloedafname van het HagaZiekenhuis te laten controleren.