Uw behandelend arts heeft voor u een lactose tolerantietest aangevraagd. Deze test wordt alleen gedaan als de nuchtere waarde bij de H2 ademtest groter dan 35 is. Lactose (melksuiker) is een soort suiker en komt in sommige voedingsmiddelen voor. Het onderzoek geeft informatie of lactose door het lichaam in voldoende mate kan worden verteerd. Bij dit onderzoek wordt bij u vijf keer met een vingerprik een paar druppels bloed afgenomen.