De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie neemt maatregelen om besmetting met Legionella te voorkomen. In de folder leest u hier meer over.