U wordt binnenkort geopereerd aan een beknelde elleboogzenuw. Dit gebeurt op de afdeling Orthopedie van het HagaZiekenhuis.

Een operatie van de elleboog in het HagaZiekenhuis

De operatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Dat betekent dat alleen de omgeving van de elleboog is verdoofd. In een aantal gevallen kan de operatie worden gedaan met behulp van ene endoscopie (kijkoperatie).

U bespreekt met de arts welke operatie voor u het beste is. In de folder leest u meer over de behandeling van een beknelling in de elleboogzenuw.