Tijdens het bezoek aan de polikliniek is met uw kind en u afgesproken dat er een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) gedaan wordt. Met dit onderzoek wordt nagegaan hoe het lichaam van uw kind reageert op een grote hoeveelheid suiker. Deze folder geeft informatie over deze test.