Uw familielid of naaste is opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie/Neurochirurgie in het HagaZiekenhuis in verband met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Rust draagt bij aan een zo goed mogelijk herstel. Daarom is deze etage een prikkelarme afdeling. 

Prikkelarme verpleegafdeling in het HagaZiekenhuis

In de folder(s) leest u wat een prikkelarme omgeving betekent voor u en uw naaste.