U krijgt binnenkort een behandeling met een hoge dosis chemotherapie. Dit is schadelijk voor uw beenmerg. De bloedcellen worden hierdoor niet meer zo goed aangemaakt. Voordat u begint met de chemotherapie, moeten daarom stamcellen worden afgenomen uit uw bloed. Dat noemen we een stamcelaferese. 

De stamcellen kunnen na de chemotherapie weer worden teruggeplaatst. Hierdoor kan uw bloed zich weer goed herstellen.

Stamcelaferese in het HagaZiekenhuis

Er moeten voldoende stamcellen in het bloed aanwezig zijn om een stamcelaferese te kunnen doen. U krijgt daarom injecties met Filgrastim. De injecties zorgen ervoor dat er meer stamcellen in uw bloed komen. Als er voldoende stamcellen zijn, worden ze verzameld met een hemaferese-apparaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 1 of 2 analisten van het stamcellaboratorium. Het onderzoek duurt tussen de 2 en de 5 uur.