Uw behandelend arts heeft u verwezen voor een tremorregistratie in het HagaZiekenhuis. Bij tremorregistratie meten we de (onwillekeurige) trillingen in de spieren van de armen en handen. De ‘elektrische stroompjes’ die de spieren produceren en de bewegingen van de spieren worden tijdens dit onderzoek geregistreerd.

Bij een tremorregistratie wordt het type tremor bepaald. Dit is nodig om een goed behandelplan op te zetten. De uitkomsten kunnen ook nuttig zijn voor onderzoek naar de oorzaak (diagnostiek) van de trillingen in uw spieren.