Uw arts heeft een urineonderzoek aangevraagd, waarbij u gedurende 24 uur uw urine moet verzamelen. Het verzamelen van urine gedurende 24 uur is bedoeld om in de urine nauwkeurig de hoeveelheid van een bepaalde stof te meten. Het is noodzakelijk dat alle opgevangen urine wordt ingeleverd, omdat de uitslag anders negatief wordt beïnvloed.