Uw behandelend arts heeft u gevraagd 12-uurs urine te verzamelen voor onderzoek in het laboratorium. U verzamelt dan 12 uur lang uw urine in een bokaal. In deze folder staat hoe u dit moet doen. Het is belangrijk dat u de uitleg van deze folder goed volgt.