Uw arts heeft een laboratoriumonderzoek voor uw ontlasting aangevraagd. Dit betekent dat u een paar dagen uw ontlasting in een potje gaat verzamelen. Hoeveel potjes u moet verzamelen hangt af van de aanvraag van de behandelend arts. U moet ook een paar dagen een dieet volgen. In deze folder leest u meer over het verzamelen van de ontlasting en het dieet.