Uw behandelend arts heeft u gevraagd 24-uurs urine te verzamelen voor onderzoek in het laboratorium. Hierbij verzamelt u gedurende 24 uur uw urine in 1 of meerdere bokalen. In deze folder staat hoe u dit moet doen. Het is belangrijk dat u de instructies van deze folder met veel aandacht volgt.

Als u het niet goed doet, heeft dit invloed op de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.