Uw arts heeft een laboratoriumonderzoek voor uw ontlasting aangevraagd. Dit betekent dat u een paar dagen uw ontlasting in een potje gaat verzamelen. Hoeveel potjes u moet verzamelen hangt af van de aanvraag van de behandelend arts.