Meralgia Paresthetica is een zenuwbeklemming in de lies. De klachten worden veroorzaakt door een probleem van de gevoelszenuw van de dij. Deze zenuw(de nervus cutaneus femoris lateralis) is geïrriteerd of zit beklemd in de lies, op de plaats waar de zenuw vanuit het bekken naar de oppervlakte komt.

Deze folder bevat informatie over de behandeling van Meralgia Paresthetica. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.