Opleiding

Het HagaZiekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ). Dat betekent dat we medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals opleiden. De afdeling HagaAcademie & Innovatie (HA&I) is hiervoor verantwoordelijk. HA&I verzekert de kwaliteit van medische, paramedische en verpleegkundige opleidingen. Ook neemt het initiatief om vernieuwingen door te voeren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals in huis.

HagaAcademie & Innovatie:  

  • coördineert en organiseert alle verpleegkundige en CZO opleidingen;
  • coördineert en organiseert de scholing en toetsing van voorbehouden en risicovolle handelingen;
  • creëert en beheert e-learnings;
  • speelt een centrale rol bij de kwaliteitsbewaking van alle medische (vervolg)opleidingen en ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek in het HagaZiekenhuis;
  • heeft met het InnovatieLab een voortrekkersrol in Nederland om kennis en kunde samen te brengen.

Leren, onderzoek en innovatie